تاريخ : پنجشنبه ۱۳۸۸/۰۷/۰۹ | | نویسنده : مرغک آشنا

ماه رمضان سال 1357 فرصت خیلی خوبی بود تا مردم در مساجد جمع شوند و خود را برای مبارزه گسترده تر و کوبنده تر با شاه آماده کنند . تظاهرات و درگیری در بیشتر شهرهای ایران جریان داشت . مردم به خصوص جوانان ، بعد از نماز ظهر یا بعد از پایان سخنرانی های شبانه به خیابانها می ریختند و فریاد مخالفت با حکومت سر می دادند.

در همین زمان بود که سینما رکس آبادان به آتش کشیده شد و عده ی زیادی مرد و زن و کودک بی گناه در آتش سوختند.

اکثریت مردم ایران بر این باور بودند که ایادی شاه دست به این جنایت زده اند تابا این کار تظاهرات مردمی را بد نام کنند و این عمل وحشیانه را به گردن آنان بیاندازند.

377 نفر در این فاجعه بر اثر خفگی یا سوختگی جان خود را از دست دادند . مردم گناه این جنایت عظیم را بر گردن دولت انداختند و گفتندکه پاسبانها درهای سینما را از بیرون قفل کرده و بعد آن را آتش زدند.

بعد از چند روز دولت اعلام کرد که مقصر واقعی به عراق گریخته است و درآنجا دستگیر شده و اعترافات  او ثبت شده است. ولی هیچکس این اعترافات را نشنید و در هیچ روزنامه ای و مجله ای سخنان این به اصطلاح مقصر چاپ نشد و او همچنان بی نام و نشان باقی ماند.

سوال مردم این بود که چطور ممکن است یک نفر بی نام و نشان توانسته  باشد تمام مأمورین شهربانی آبادان را بفریبد ، آتش نشانی آبادان را از کار باز دارد  ، در های سینما را با زنجیر قفل کند ، یک سینما با 377 نفر را به آتش بکشد ، و در آخر هم بی نام و نشان بماند .

روز بعد ،  سرتیپ رزمی ، رییس شهربانی آبادان به تهران منتقل شد. کمیسیون تحقیق که از طرف دولت مأمور رسیدگی به فاجعه بود ، کارش را نیمه کاره رها کرد . از همه مهمتر آنکه دولت با بهره برداری از این ماجرا  ، بلافاصله توانست ضرورت بر قراری حکومت نظامی را مطرح و توجیه کند .

د رجلسه فوق العاده مجلس ، لایحه برقراری حکومت نظامی در اصفهان به تصویب رسید.